פולי - ניהול פרוייקט ולקוחות

ליווי יועצי והגופים המעורבים בפרוייקט:

 • שמאות – עבודה שוטפת מול שמאי הקבוצה. נוודא כי הדוחות השוטפים מתבצעים כשורה - דו"ח 0 , טבלת איזון /ניקוד דירות ובקרה חודשית/דו חודשית על התקדמות הבניין .

 • פיקוח הנדסי – עבודה שוטפת מול המפקח ההנדסי ובקרה כי כל שלבי הפרויקט מתבצעים עפ"י הלוז שהוגדר בנוסף לעמידה בתקציב עלויות הקבלן במכרז הקבלנים, הגדרת המפרט הטכני לבניין/דירה, וליווי בבחירת התגמירים.

 • אדריכל – ליווי אדריכל הפרויקט בהכנת כל תכניות הבניין בכלל והכנת תכניות דירה בפרט, עדכונים ותיקונים של כל דירה מול הדייר עצמו, שינויי תכניות דירה לפי הצורך, הגשת תכניות להיתרים בלוז שנקבע, עבודה מול שינויי דיירים , מתן מענה לכל שאלה / בקשה בנוגע לתכניות.

 • משפטי – ליווי בהכנת כל החומר המשפטי הכולל: הסכם מכר קרקע, הסכם שיתוף, ייפוי כוח, הסכם ניהול, הסכם ליווי לבנק, הסכם קבלן, ליווי בהחתמת טבלאות איזון / ניקוד, ליווי הרוכשים במכירת יד שניה במהלך תקופת הבניה ומתן מענה לכל שאלה משפטית הקשורה בפרויקט. 

 • כללי – ארגון כנסי רוכשים (ככל ומבודר בקבוצת רכישה), ניהול ישיבות קבועות עם יועצי הפרויקט, ליווי בקבלת מפתח.

 

ליווי כלל הרוכשים בפרוייקט:

 • החוליה המקשרת בין הלקוחות לכלל ספקי הפרויקט.

 • חברתנו תדאג לכל הצרכים הלקוחות ומתן מענה מיידי בכל נושא.

 • ליווי בשינויי דיירים מול הקבלן.

 • ניהול וארגון היחידה הנרכשת.

 • דיווחים ועדכונים שוטפים אודות קצב התקדמות הבניה.

 • מתן מידע שוטף.

חן יעוץ ושיווק נדל"ן:

ת.ד 26 אבן יהודה מיקוד: 40500

טלפון: 072-2838588  נייד: 054-2558100